Vzdělávání - cesta k posílení konkurenceschopnosti a růstu společnosti THERMONT spol. s r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu je růst a odborný profesní rozvoj našich zaměstnanců, který povede ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu. Vedlejším cílem projektu je kariérní růst zaměstnanců. Projekt je financován za finanční podpory Evropské unie.

POPIS PROJEKTU:

Školení je zaměřeno zejména na tyto kategorie: obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, technické vzdělávání a školení realizované interním lektorem.

VÝSLEDEK PROJEKTU:

Hlavním přínosem projektu je dosažení vyššího stupně pružnosti organizace v pracovních silách.

Vedlejším přínosem projektu je uvědomění si významu lidí jako klíčového faktoru úspěšnosti firmy.

eu.JPG