Skip to main content

Rozvoj odborného vzdělávání zaměstnanců

    

       

 

Název projektu: Rozvoj odborného vzdělávání zaměstnanců ve společnosti THERMONT, spol. s r.o.

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011563

Cíle projektu

Cílem projektu je za finanční podpory Evropské unie zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Do projektu bude zapojeno celkem 48 zaměstnanců.

Hlavním cílem projektu je takový odborný růst zaměstnanců, aby se firma mohla lépe adaptovat na nově vznikající potřeby trhu. Hlavním přínosem je dosažení vyššího stupně pružnosti organizace v pracovních silách. Obsahem projektu je realizace obecných i odborných vzdělávacích aktivit, které jsou zaměřeny na posílení a rozšíření znalostí, dovedností a způsobilostí. Promyšlená skladba vzdělávacích aktivit, které jsou orientované na cílové skupiny s jednoznačně pojmenovanými potřebami, bude realizována postupně zejména prezenční formou vzdělávání.

Dílčím cílem projektu je také zvýšení kvality výroby, zefektivnění výrobních postupů a snížení zmetkovitosti. Těchto cílů by mělo být dosaženo pomocí zvyšování a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců ve výrobě. Vybraná školení zaměstnanců ve výrobě by měla být proškolena pomocí zkušených interních lektorů, kteří znají firemní postupy a dokáží školení přesně přizpůsobit podmínkám a potřebám společnosti THERMONT spol. s r.o.

nezávazná poptávka