Skip to main content

PRŮMYSLOVÉ STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY

Pásové světlíky

Pásové světlíky jsou vhodné hlavně na prosvětlování průmyslových, skladovacích, prodejních či sportovních hal. Jednoduše se namontují na plochou či mírně skloněnou střechu a vytvoří tak dokonalé světlo v dané hale či místnosti. Jsou vyráběny především z celohliníkové konstrukce, může být ovšem i ocelová s úpravou povrchu.

Pásové světlíky mohou mít i odlišné typy ventilačních částí, jako je:

 • mechanické ovládání
 • elektrické ovládání
 • s bezpečnostním systémem pro odvod tepla a kouře (RWA)

Výhody pásových světlíků

Velká úspora energie - sníží se náklady na vytápění objektu a náklady na osvětlení. Další úsporou jsou nízké náklady na údržbu objektu.

Dělení

Podle tvaru

 • Obloukové
 • Sedlové
 • Pultové

Podle konstrukce

 • Hliníkové
 • Ocelové

Povrchové úpravy

 • Komaxitování
 • Nátěry
 • Žárové zinkování
 • Metalizace

Opláštění

Jako prosvětlovací prvek je používán komůrkový polykarbonát v odstínech transparent (čirý) nebo opál, který je z obou stran opatřen ochrannou vrstvou proti UV záření. Komůrky jsou utěsněny protiprachovou páskou s perforací pro případný odvod kondenzátu. Polykarbonátové desky u nosné konstrukce drží díky kvalitnímu uchycení přítlačnými lištami s profilovým pryžovým těsněním.

Největší výhodou komůrkových polykarbonátů je dobrá tepelná izolace dané budovy zevnitř. Tloušťka PC desky je vybírána dle toho, jaké si přejete mít tepelně izolační vlastnosti u pásových světlíků.

Tloušťka PC desek se tak pohybuje v rozmezí:

Technická specifikace

 • Součinitel prostupu tepla - tl. 10 mm

  Uw = 2,49 až 3,10 W/m2K

 • Součinitel prostupu tepla - tl. 16 mm

  Uw = 1,8 až 2,4 W/m2K

 • Součinitel prostupu tepla - tl. 20 mm

  Uw = 1,6 W/m2K

 • Součinitel prostupu tepla - tl. 32 mm

  Uw = 1,2 W/m2K

Obruby

Pásové střešní světlíky jsou většinou instalovány na podsady z pozinkovaného plechu. Podle tloušťky střešního pláště se určuje výška podsady, na kterou má být pásový světlík umístěn, ve většině případů je používána výška 300 mm.

Zateplení se provádí vložením tepelné izolace do podsady pásového světlíku a následně se provede vytažení hydroizolace na horní plochu podsady pásového světlíku.

Odvod kouře a tepla

Samočinné odvětrávací zařízení je určeno k zabudování do střešního pláště stavby, slouží k vytvoření bezkouřové vrstvy nad podlahou při požáru. V normálních provozních podmínkách může sloužit i k prosvětlení budov s možností denního větrání.

Splňuje všechny předpisy a požadavky na zlepšení podmínek pro bezpečný únik a záchranu lidí, zvířat, ochranu majetku a umožňuje eliminovat požár ve stádiu jeho rozvoje.

Hlavní funkce

 • odvětrávání prostor s rizikem vzniku požáru a s odtahem plynů střešním pláštěm
 • zabránění či oddálení plného propuknutí požáru
 • chránění vybavení a zařízení budov
 • snížení tepelných účinků na konstrukci budovy v období požáru
 • snížení škod, které požár způsobí

Deskripce požáru budovy, kde se nenachází samočinné odvětrací zařízení pro odvedení tepla a kouře SOZ

Představte si, že vznikne požár a z jeho hlavního ohniska se valí kouř přímo ke stropu v dané místnosti (můžete si představit kamna, která nemají komín, je to úplně stejné). Čím je oheň větší a intenzivnější, tím je v budově i větší množství velmi teplého a navíc dusivého kouře.

Ten se začíná shromažďovat od stropu směrem dolů, čímž nezakouřené plochy rychle ubývá. Kouř dosahuje teploty až 900 °C. Toto teplo je naneštěstí předáváno na střešní konstrukci. Díky tomu veškeré ocelové součásti budovy a armatura ztrácejí pevnost a velmi měknou.

A to již při teplotě 450 °C! Díky ohni se v budově nacházejí rozdílné teploty, které zapříčiňují pnutí v betonu. Těmito všemi elementy vzniká nebezpečí, že se budova zhroutí. Postupně dochází k nedokonalému spalování (= produkce většího množství kouře a hořlavých plynů), a to především díky spalování a vyčerpávání kyslíku.

Hořlavé plyny se opět hromadí v místě pod stropem, po prasknutí oken se dovnitř dostane čerstvý vzduch a společně s těmito plyny vytvoří „over flash“. To znamená, že dojde ke vznícení plynů a okny ven vyšlehne několik metrů vysoký, vodorovný plamen. Tento typ požáru je velice špatný pro lokalizaci a požární jednotky musejí zasahovat zvenku.

Deskripce požáru budovy, kde se nachází samočinné odvětrací zařízení pro odvod tepla a kouře SOZ

Nyní si představte stejnou situaci, jako v předchozím článku. Ovšem v tu chvíli, kdy se z místa požáru začíná valit nepříjemný kouř, je zaznamenán čidly a SOZ se otevře. Díky přivětrávacím otvorům může do místnosti pronikat čerstvý vzduch a celá situace je mnohem přehlednější.

Osoby, které jsou evakuovány, vidí na cestu, protože je neobtěžuje nepříjemný a dusivý kouř. Proudící vzduch ochlazuje i nosné konstrukce a nehrozí tak zhroucení budovy. Oheň je mnohem snadnější lokalizovat, a tak hasiči mohou ohnisko požáru rychle uhasit.

nezávazná poptávka