Požárně dělící konstrukce

ALUPROF MB-78EI - Protipožární okna, dveře, vitrínyALUPROF MB-78EI

ALUPROF MB-78EI je moderní systém sloužící k výrobě spolehlivých dveří a stěn s požární odolností. Konstrukce MB-78EI umožňují vyrábět:

  1. protipožární dveře - odolnost EI15 - EI90 (i jako kouřotěsné dveře)
  2. protipožární stěny - odolnost EI15 - EI90
  3. protipožární automatické dveře - odolnost EI15 - EI30 (certifikovány s pohony GEZE)
  4. požární okno - odolnost EI15 - EI90

Do budoucna chystáme také protipožární dveře s odolností až EI120!

Systémy byly řádně certifikovány (např. IFT Rosehnheim, Fires Batizovce atd.) a v nabídce naleznete řadu různých skel (Swissflam, Contraflam, Pyrobat, Promaglas atd.), kování a dalšího příslušenství.

Konstrukce je tvořena  hliníkovými profily s tepelným můstkem o šířce 34 mm a ohnivzdorných vložek. Konstrukční hloubka profilů je 78 mm. Profily jsou charakteristické nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla Uf.

Systém umožňuje zasklení všech typových ohnivzdorných skel odpovídajících tříd (tloušťka výplně 8 - 49 mm). Zkoušky provedené v Institutu techniky budowlanej ve Varšavě dokázaly, že výrobky tohoto systému mají rovněž velmi dobrou akustickou izolaci.

RWA klapky, NRWG klapky, požární světlíky

Doplňkem našeho sortimentu požárních konstrukcí, ale i střešních světlíků jsou RWA a NRWG klapky pro odvod kouře, toxických plynů a tepla. V nabídce jsou 2 typy prosklených konstrukcí.

  • První je na bázi střešního okna integrovaného ve fasádě
  • Druhou variantou je pak okno provedené v některém ze standardních systémů (MB-59S, MB-59S Casement, MB-60, MB-60US, MB-70, MB-70US) zabudovaného do fasády

Pro tiché a spolehlivé otevření klapek jsou použity pohony GEZE. Systémy byly odzkoušeny v souladu s normou EN 12101-2 v ústavech IFT a VdS a samozřejmostí je doložení každého výrobku CE štítkem.