MB-SR50 HI fasáda s vysokou tepelnou izolací je založena na základním systému MB-SR50. Fasáda z tohoto systému splňuje nejvyšší požadavky na tepelnou izolaci staveb. MB-SR50 HI

Součinitel prostupu tepla Uf = 0,85-1,23 W/m2K v závislosti na zvolených profilech a výplni.

Tak vysoká tepelná izolační schopnost konstrukce je získána díky nepřerušenému tepelnému izolátoru HPVC na izolátor PE, který je charakteristický nízkým součinitelem převádění tepla lambda a velmi dobrými izolačními parametry, a také kvalitnějšímu těsnění na rozdíl od standardní verze MB-SR50.

MB-SR50 HI nabízí velmi dobré těsnící parametry na infiltraci vody (třída RE 1200) a vzduchu (třída AE(1050)).

  • Odolnost na zatížení větrem činí 2400 Pa
  • Tloušťka zasklení je v rozsahu 26-44 mm

Konstrukce MB-SR50 HI byla přezkoušna laboratoří Ústavu výzkumu lehkých příček a zasklení ITB, co potvrzují vydaná v únoru 2008 Kvalifikační osvědčení č. 351/2008/E a č. 351/2008/E.