Strukturální fasáda MB-SR50 EFEKT je ekonomickou variantou standardní strukturální fasády. Jedná se o řešení bodového kotvení skla na vnitřní straně a malé vzdálenosti mezi výplněmi (20 mm) s tmelenou spárou. To umožňuje dosažení vzhledu jednolité skleněné plochy. Tato varianta je výrazně levnější alternativou ke klasické strukturální fasádě.MB-SR50 EFEKT

Systém je určen ke konstrukci a výrobě lehkých zavěšených nebo výplňových příček. Ekonomické profily byly získány díky optimalizaci tvaru průřezu a výběru odpovídající tloušťky příčky. Velký počet sloupků a příček dostupných v systému garantuje optimální spotřebu hliníku.

Při velkých zatíženích je možné všechny sloupky zpevnit typovými hliníkovými profily, které zvyšují odolnost sloupků. Jednoduché zpracování profilů snižuje pracovní náročnost a eliminuje veškeré druhy vybrání na bočních plochách sloupků.

Odpovídající tepelná a zvuková izolace je dosažena díky použití tepelné vložky z izolačního materiálu HPCV a díky použití profilovaného těsnění z EPDM. Tím získáváme tepelnou izolaci pro průhlednou část podle DIN 4108 RMG 2.1.

Díky vrstvené stavbě překladu, ve kterém jsou použity nehořlavé materiály jako minerální vlna a sádrokartón, jsme získali požární klasifikaci v závislosti na složení F0, 25 (E115) NRO, F0,5(E145)NRO.

Doplňky dodávané k systému, hliníkové spojky a vzpěry jsou vyrobeny z hliníkové slitiny AlMgSiO,5F22.

Technická aprobace ITB AT-15-3887/99