Fasáda MB-SR50 je základní systém typu sloupek-příčka k provedení vnějšího opláštění budov a vnitřní výstavbě, velké prosklené plochy a také prostorové zástavby (rotundy, zimní zahrady, větrolamy, verandy, stříšky atd).MB-SR50

Tvar sloupků a příček dovoluje tvořit estetické fasády s viditelnými úzkými liniemi. Tento systém zabezpečuje jak trvanlivost, tak odolnost konstrukce. Jako doplněk jsou tyto profily z vnějšku zaobleny, což dává takzvaný "soft-line“ efekt.

MB-SR50 nabízí různé varianty vnějšího vzhledu např. polostrukturální verzi MB-SR50 EFEKT, tzv. vertikální nebo horizontální linie MB-SR50 PL, MB-SR50 střešní okno nebo systém pro dřevěné nebo ocelové konstrukce MB-SR50 A.

Novější verzí této fasády je typ MB-SR50N (MB-SR50N HI), který nabízí z vnitřní strany zarovnané sloupky a příčky, lepší řešení izolátorů i větší zatížení příčky (až 450 kg).

Díky použití nepřerušené tepelné vložky vyrobené z HPVC a profilovaným okenním těsněním z EPDM dosahuje systém velmi dobré tepelné izolace.

  • Součinitel prostupu tepla Uf = 1,4 - 2,0 W/m2*K (v závislosti na použitých profilech a příslušenství)
  • V závislosti na použitých sklech a neprůhledných pásek získáme odpovídající třídu akustické izolace
  • Hloubka profilů: sloupky 15-185 mm, příčníky 5-145 mm
  • Tloušťka výplně je v rozsahu 4 - 48 mm

Díky vrstvené stavbě nadokenníhoa podokenního překladu, ve kterém jsou použity nehořlavé materiály takové jako minerální vlna a sádrokarton, je získána požární klasifikace v závislosti na stavbě: El30 a El60. Tato řešení odpovídají klasifikaci NRO (nerozšiřující požár). Tyto klasifikace se týkají základní verze fasády a MB-SR50 PL a MB-SR50 EFEKT.