MB-78EI je moderní systém sloužící k výrobě spolehlivých dveří a stěn s požární odolností.MB-78EI

Konstrukce MB-78EI umožňují vyrábět:

  1. protipožární dveře - odolnost EI15 - EI90 (i jako kouřotěsné dveře)
  2. protipožární stěny - odolnost EI15 - EI60
  3. protipožární automatické dveře - odolnost EI15 - EI30 (certifikovány s pohony GEZE)
  4. požární okno - odolnost EI15 - EI60 Do budoucna chystáme také protipožární dveře s odolností až EI120!

Systémy byly řádně certifikovány (např. IFT Rosehnheim, Fires Batizovce atd.) a v nabídce naleznete řadu různých skel (Swissflam, Contraflam, Pyrobat, Promaglas atd.), kování a dalšího příslušenství.

Konstrukce je tvořena hliníkovými profily s tepelným můstkem o šířce 34 mm a ohnivzdorných vložek. Konstrukční hloubka profilů je 78 mm. Profily jsou charakteristické nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla Uf.

Systém umožňuje zasklení všech typových ohnivzdorných skel odpovídajících tříd (tloušťka výplně 8 - 49 mm).

Zkoušky provedené v Institutu techniky budowlanej ve Varšavě dokázaly, že výrobky tohoto systému mají rovněž velmi dobrou akustickou izolaci.